Kanarya DŁnyam
Kanarya Sevenler Hoş Geldiniz  
  Ana Sayfa
  İletişim
  Kanarya Arıyorum
  Satılık Kanaryalar
  Satılık Kanarya
  Mozaik Kanaryalar
  Yorkshire Kanarya
  Yavru Kanarya Besleme
  Roller & Harz
  Malinua
  Malinua2
  Kanarya Üretilmesi
  Bülbül Ötümlü Kanaryalar
  Kanaryada Üreme Dönemi
  Border in Üreme Dönemi
  Gloster Üretimi
  Yeni Başlayanlar!
  Kanarya Hastalıkları Tedavisi
  Dernek Telefonları
  Ziyaretci defteri
  Kanarya Galeri
  Mozaik Kanarya
  Saka Bölümü
  Link listesi
  KANARYA SESLERİ
  Hint Bülbülü
  Barışın Güvercinleri
  Yaşar Kahraman Kan. Res.
  Yusuf Basmacı Kanaryaları
  Şebab Güvercinleri Video
  RENK KANARYALARI
  Muhabbet Kuşu Üretimi
  Box Yapımında Önteller
  Akvaryum Balığı
  Lepistes Balığı
  Anketler
  Domates Yetiştiriciliği
copyright 2010
Bugün 11 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!
Malinua2

                                     
 
Malinois, Waterslager Kanaryalar Genel Bilgiler. kanaryalar
İlk kez 16. Yüzyılda Belçikanın malin Kentinde yetiştirildiği için Malinli anlamına gelen Malinua adıyla anılır.Güzel biçimli bir kuştur.Alman Harz kanaryalarını anımsatır.Soluk sarıdan koyu sarıya değin sarının bütün tonlarında görülür.Düz beyazları ve alacalıları da vardır.İnce yapılı ve zarif hatlıdır.Gırtlak yapısı harz kanaryaları gibidir.Dayanıklı ve sağlıklı bir kanarya olup,ötüşüyle ünlüdür.Şakıdığı pek çok makam bulunmaktadır.Bununla birlikte su sesi şakıyan Waterslager en ünlülerindendir.Bu kanaryanın şakımalarında ;

Akarsu sesi : Klu Klu Klu Klo Klo Klo

Suyun fokurdama sesi : Blo blo blo blu blu blu

Çağıldayan su sesi: rolo rolo rolo rulu rulu rulu şeklinde öttükleri ve harikulade nağmeleriyle herkesi hayran bıraktıkları görülür.

Belçikalılar yetiştirdikleri bu yetenekli kanaryalarına pek çok yeni nağmeler kazandırmayı bilmişler ve özellikle doğanın büyük bestekarı bülbülün ötüşünü kazandırmışlardır.Bu nedenle malinua kanaryasının bir diğer adı da Belçika Bülbülüdür

Su kanaryası, DÜNYA ORNİTOLOJİ KURULUŞU (COM) tarafından tanınan üç soydan biridir. Bu üç cinsten bir diğeri Alman Harz Roller ve İspanyol Timbrado'dür. her biri özel kendine has şarkı söyler gibi ötüşleriyle kolayca amatörlerce bile hemen tanınan birbirinden ayrılan kuşlardır. Harz'in ötüşü yankılı ve boğuk sesi ile tanınır. Kuşun ötüşünde çıkardığı ses sanki bir fıçıdan geliyormuş bir sese benzemektedir. En tanınan ötme turları dönme turları denen ötmenin başlayıp devam ettiği ve sonuçlanıp tekrar başladığı ötmesinde kullandığı heceler arasında (r harfinin) birleştirmesi liyazonu ile tanınmaktadır.

En kıymetli ötüş turu (hollow roli) denen yankılı dönüş adlı ötüşüdür ve rororororororo olarak ses çıkardığı bilinmektedir. Bu ötüş bu cins kuş için (spesifik harz) olup bu cins için mecburi olarak bilinir. Alman cinsi kanaryanını bazı ötüş turları ise okşayıcı, çarpıcı flüt veya "pfeiffen" sesine benzeyen ve heceler arasında mutlaka duraklama olan turlardır.Örneğin;

SUU-SUU-SUU

Bu ötüş turları daha sonra su kanaryaları ve Timbrados cinsleri yetiştirildikten sonra eşi bulunmaz olmaktan çıkmıştır. Harz cinsi Kanaryada çok iyi tanınan bir kanarya cinsi olmakla beraber bu cinsin büyüme, yetişme hızı su kanaryası kadar hızlı olarak gerçekleşmemektedir.

İspanyol Kanaryası olan Timbrado 70'li yıllarda melodisi ile kabul gördü. Melodisinin yüksek perdeli olması ve diğer su kanaryası ve Harz5 dan daha hızlı olması ile tanınır. Bu cins İspanya ve bazı Latin Amerika ülkeleri hariç diğer ülkelerde çok tanınan ve popüler değildir. ABD ise son olarak bu kuşlar için bir toplum örgütü kurulmuş olup ve İspanyol Kanarya Hakemleri ile Kanarya gösteri turları düzenlemektedirler.

Bu makalenin asıl konuşu olan Su Kanaryası ile Malinois Kanaryaları üzerinde incelememizi yoğunlaştıralım. Bu cins kanaryanın menşei ülkesi Belçika'dır ve daha çok Batı Bölgesi - Flander'dir. Cinsin Flaman'dan gelmesi dolayısıyla Hollanda'dan çıktığı hakikati de bilinmelidir. Bu sebepten de bu Kanaryaya gösterilen ilgi ve sevgi daha çok bu iki ülkece gösterilmektedir. Kanaryanın nereden geldiği kadar nerede eğitilip, ehlileştirildiği (geniş bir anlatımla) yetiştirildiği de o kadar önemlidir. Bir cins kanarya bir yerde yetişiyorsa onun yetiştiği yerin kültürünü de alacaktır. Belçikalılar ve Hollandalılar da o cinsi aldılar, ehlileştirip, yetiştirdiler ve bu işi çok ciddi biçimde ele aldılar. Her yerde Kanarya Kulüpleri e her kulüpte Kasım- Şubat ayları arasında Kanarya turnuvaları düzenlemektedirler. Bu aylar arasında yapılan bir veya iki turnuvalarda hakemliği yapacak seçiciler çok iyi eğitimli ve deneyimli olarak turnuvayı yönetmektedirler. Bu kulüpler; toplum örgütüne dönüşmüş onlarda Kanarya sevenler federasyonuna bağlanmış onlarda (Union) birlik halinde COM kuruluşuna uygun olarak çalışmalarım sürdürmektedirler. Bu kulüplerin, birliklerin İtalya'da, Yunanistan, Lüksemburg ve İspanya gibi ülkelerde turnuvaları misafir eden dalları, kolları bulunmaktadır. Anılan ülkelerdeki bulunan yarışmaya katılan kuşların kalitesi Belçika'daki kuşlardan daha iyi bulunmakta, bunun sebebi de bu ülkedeki yetiştiricilerin kuşları iyi fiyatla dışarı satmaları olup bu da milletlerin yetiştirdiği kuşların arasındaki rekabeti azaltmaktadır. Çoğu kez, öyle ki, dünya şampiyonluklarında en başa yarışan kanarya yetiştiricileri sırasını İtalyan ve İspanyol yetiştiriciler almaktadır. Bu sayfada şampiyonluklar hakkında bazı dünya haberlerini içeren bilgilerde sunuyoruz.

Genel ifadeyle su kanaryasının ötüş melodisi en fazla zengin, çok değişen ve müzik tonlama ıskalasında daha geniş menzilli olması bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. Haz-roller kanarya cinsinin ötmesindeki melodisi çok bas ve dar menzilli olup uzman olmayan can sıkıcı olarak seslenir. Öte yanda, Timbrado cinsindeki kanaryanın melodisi daha yüksek perde de ve melodinin daha hızlı emisyonu olması ile tanınır.

Su kanaryasının melodisinde her şey vardır, öyle ki melodilerinde çok aşağı tempodan, yavaş ve derin (klokkende' ye)veya derin su ötüş turundan yüksek çan ve flüt notalarına kadar değişik tonlar vardır. Bu kuşların melodilerinin turu (süresinin bazıları yavaş ve bazen de hızlıdır. Ritimlerin ve yüksek ses perdesinde yapmayı başardığı değişikliklerle çok beğenilen ve usanmadan dinlenen bir melodiyi sunmaktadırlar.

Morfoloji bilimi bakımından su kanaryaları daha büyük ve kuvvetlidirler. Her zaman koyu sarı renkli bir sürede kanat ve kafasında hafifçe benekli olarak yaşamaktadırlar. Onun melodiyi sunuşu emsalsizdir, çünkü inanılmaz şekilde genişleyebilen onun böyle güzel ötüşünü sağlayan (syringe) bir boğaz ve solunum sistemi bulunmaktadır, îşte bu açık, belirgin sebeplerden dolayı, bu cins kuş, hiçbir şüpheye yer bırakmadan bugün en mükemmel melodiyi öterek sunan bir kanarya bulunmaktadır.

MELODİ

Belçika ve Hollanda’lı Kanarya yetiştiricileri yetiştirdikleri Kanaryaların Avrupa bülbülünün ve aynı zamanda derin suların sesini yansıtan bir tip kanaryayı en iyi şarkıyı terennüm eden bir tipi yetiştirmeye çok uğraş vermişlerdir. Bu sonuçta, kuşların her iki tip ötme turlarını geleceği daha sonra taşımak için dış etkilere bağlı olarak büyüyen yollar ve usulleri denemek tekrar etmek zorunda kalmışlardır.

Elbet açık olarak görülmektedir ki, yukarıdaki işleri başarmaları için Kanarya yetiştiricilerinin asırlarca çabalamaları gerekmektedir. Bir Kanaryanın özel şekilde ötmesi için iki yol vardır :

A) Kalıtımsal ve B) çevrenin tesiri

Birinci yolda Kanarya için bir şey yapmanız gerekmez ve daha az masraflı ve aldığınız zaman otomatik olarak birinci yoldan elde etmek istediğiniz! elde ederseniz. Ötme kabiliyeti o kanaryaya soydan gelen bir vergidir ve kuş hiçbir fazla gayret göstermeden beğenilen turunu yapar. Siz, kanaryanın hayatinin bir safhasında onu daha iyi ötmesi için iyi bir eğitimden geçirerek onu bu şekilde iyi ötmesine teşvik etmek suretiyle yetiştirip, geliştirebilirsiniz. Daha sonra ikinci yol (B)'de yapılacak çok iş vardır, başarılı olmak hiçbir zaman garantili değildir. Tabiatıyla bu yol genlerden taşınamaz. Ancak Belçikalı ve Hollandalılar 10 yıllarca sarf ettikleri gayretle bu işi başarmaya muvaffak olmuşlardır. Asıl ana sebep, neden malinua kendi sülalesine su ağlar gibi ötüş melodisini veya başka bir deyimle gırtlağından ötme kabiliyetim nasıl intikal ettirtmektedir.

Belçikalı ilk olarak kanarya yetiştiriciler bu kıymetli sesi elde etmek için suni bazı cihaz ve aletleri eğitimlerinde kullanmışlardır, bunlar huniler, bir fıçı veya bidona suyun damlaması gibi çeşitli benzer tertibatları kullanmak şeklinde olmuştur. Aslında bülbül gece öttüğü için ve bahar aylarından kanaryanın ya uykuda veya yavrulama durumunda (ne çok yaşlısı ve ne de çok gencinin şarkı öğrenmesi olanağı vardı) olduğu için bundan tam istifade edildiği söylenemez.

Genel olarak ifade edilecek olursa, malinua hem yuvarlanır gibi (roli) ve darbe (stroke) vuruş şeklinde melodileri şakıyabilir. Malinuanın melodisinin uyması gereken ötüşü su ötüşü turudur (water tour). Bir malinua kanaryası su sesi kullanmadan su kanaryası olarak tanımlanamaz. Zaten, kendi isminin çağrışımı su dövücü veya çarpıcı olarak ifade edilebilir. Bu sebepten de, bir malinua satın alınırken, alıcının mutlaka bu yukarıda anlatılan şakıma fasılalı ötüşlerden (tur) kuşun kazandığı puanların dikkate alınmasıdır, bilhassa en önemlisi ve değerli olan tayin edilen ve bilinen "klokkende water slag" (su kanaryası) veya basit ifadeyle "klok" cinsinden olmasına bakmalıdırlar. Bu turun toplam değeri 12 puandır. Basit ifadeyle bir kanarya bu turda 6 puan alırsa iyi, 7 alırsa çok iyi 8 alırsa mükemmel ve 9 alan ise hayatımda bir kere böylesine rastladım olağanüstü denir. Su kanaryası uzmanları ve sevenleri için bu yarışmalarda alınan puanlara olağanüstü önem vermektedirler. Bazen de bir kuşun 8 puan "klok" ve toplam aralık verme (punctuation) olarak 114 almaşı, 6 puan (klok) ve toplam 120 puan alanlara göre tercih edilmektedir. Bundan başka, yarışmada aynı tutturduklarında "klok” puanı fazla olan dereceye girecektir. Bir kuş su yarışmasında puan alamamışsa turnuvayı kazanamaz.

Klokkende sesi nasıldır ? Bunu su dolu bir varile bir büyük damla suyun damlamasının çıkardığı sesin biraz daha iyi şekli olarak tanımlanıyor.

Birazı aşağıdaki gibi söylenebilir :

Wloi-Wloi-Wloi-Wloi

Blo-blo-blo-blo

Glu-glu - glu - glu

Yukarıdaki hecelerden koyduğum sıra çok önemlidir, çünkü sesin tercih sırasını yansıtmaktadır. Daha derin ye daha yavaş olarak telaffuz edilen heceler daha iyi olarak beğenilir. Bir hakem yaptığı değerlendirmede dinleyicinin kulağına yankılaması daha hoş geldiğinden ve derinliğinin bir belirleyicisi olduğundan, kuşun sergilediği ses performansında "klok" un bir "i" finali ile bitmesini tercih etmektedir. Bu ötüşlerde, hareket de önemlidir. Bir yavaş "klok" hızlı birinden daha ayrıntılıdır ve çoğu zaman (Bollende su ötüşü) olarak tanımlanan ikinci turla karıştırılmalıdır. Çok güzel "klok" un beraberinde bir flüt sesine arkasında "klok" sesi ile birlikte çıkması gerektiği söylenmektedir. Buna rağmen, iyi bir "klok"un arzu edilen özelliklerinin ne olduğuna karar vermek çok zor olup, birisi buna en iyisi damlayan suya benzeyen bir ötüşün en iyisidir diye cevaplandırmaktadır. Üç boyutlu ve çok iyi dokusu olan ve ok berrak bir ses olması mecburidir.

Hecelerin ayrılması ve emisyon sürati gibi iki temel husus arasındaki fark ve klok'un "I" ve "i" 'si eksiktir. "Bollende" aşağıdakine benzer şekilde kaynayan su sesi intibasını vermektedirler :

Bobobobo

Bubububu

Sizin de güçlükle ayırt edebileceğiniz gibi, heceler arasında ayrılık yoktur. Bu ses çok beğenilen bir ses olup, bütün su turlarında seslendirilmelidir ve gaga kapalı iken yapılır.

Değeri 9 puan olup, burada Hollandalıların tura verdiği 6 puan bundan hariçtir.

Üçüncü su turu ise yuvarlanan su veya (rollende waterslag) olup bir parça paçavra, samanı bir bardak suyun içinde zorla patlatır şekilde ses çıkaracak şekilde bastıracak şekilde işleme tutulmasından çıkan ses veya bir derede taşlar arasında akan suyun çağlayan sesine benzeyen seslerdir. 6 puan gibi az bir değerdedir. Hollandalılar buna 9 puan verirler. Sesi ise aşağıdaki gibidir :

Brubrubru

Geride bir su sesi olarak çıkan bir değişik sese "elapotis" denmekte olup, bende şimdiye kadar duymamıştım. Su kanaryası, yukarıda anlatıldığı şekilde 3 tur seslenmez. O üç seslenmelerden tabiatıyla en az bir tanesin! seslendirmesi gerekir, benim şahsi görüşüme göre bunlardan birisi "Klok" mutlaka bunmalıdır. Kanaatimce sesin yönü ise kendi tercihiniz ve zevkinize uygun olarak tayin edilmelidir. Bu arada, Belçika'nın en meşhur kanarya yetiştiricileri ve şampiyonları olan Janssens, Creelle, Van Oost, Soethart, Moentjens kendi kuşlar (klokkende) hakkında derin bilgileri ile meşhurdurlar.

Su kanaryası (Waterslager's) yarışmasında erişilmesi son hedef kabul edilen 120 puana varmada "klok" da iyi bir puan almak yardımcı olacaktır.

Bu su turlarından başka olarak, su kanaryasının sarkışım besteleyen geniş bir tur repertuvarları da bulunmaktadır.

Staaltonen (veya :-):-):-):-)l sesi) : Bu ses azami 9 puan değerindedir. Bütün çelik çubuğun çarpma sesini bir örs üzerinden devamlı olarak dövüldüğünü nakleden tur olup, aşağıdaki gibidir:

Ting - ting - ting

Jing-jing-jing

Ton-tong - tongSondakinde, sesli harf "o" nün bulunması derin olarak yer alır ve birçok kişi tarafından da tercih edilir. Bununla beraber, hangisi daha değerlidir denirse, cevabı zevk meselesidir.

Flüt sesi güzel bir melodi için vazgeçilmez, ancak su kanaryası için özel olarak tercih edilip, sırf ona mahsus bir ses değildir. Aşağıdaki gibi:

Su - su - su

Du - du - du

Sut- sut - sutHecelerin ayrılması değerinin yüksek olması için iyice belirtilecek şekilde telaffuz edilmelidir, onun değeri azami olarak 9 puandır.

Flüt çırpınışı sesi : ve veya yuvarlanan flüt sesi hızı artırılmış flüt sesidir, değeri 6 puandır. Ses aşağıdaki gibidir:

SursursurBellen : Bir çan sesinden daha güzel ses çıkaran sestir, değeri ise 6 puan olup, aşağıdaki ses gibidir :

Lililili

LulululuHeceler arasında neredeyse hiç ayrılma yoktur. Şimdi 'Tilung" "dindong" gibi bir çanın çift çıkan sesini ondan biraz daha iyi çıkaran özellikle çok güzel "bellen" sesinden bahsetmek istiyorum. Bu ses 'Tilung", "dingdong" sesleri olup; bir su kanaryasının ötüşünün bu yukarıdaki açıklanan ses kaybı da olmayan derin klokkende seslerini benim favorim olarak gösterebiliriz.Beirol: Çanların çalması, çalar saatin çalmasındaki sese benzeyen bir sestir.

Ririririri

RurururuBu ses gaga açıkken çıkarılmalı bu şekilde daha :-):-):-):-)lik bir ses alınması sağlanabilmelidir.Tjokken (rol): sanki birisi kapıyı çalıyor gibi çıkarılan ses olup :Toc-toc-tocBu ses de yuvarlanıp gidebilir :

To(r)to(r)to(r) gibi

Bu da azami 6 puan değerindedir.Son olarak, Chor ve Knor da vardır: ilk ses: chor-chor-chor gibi, ikinci ses bir domuzun böğürmesi gibidir:KnorrYalnızca bu ses bir kere çıkarılmalıdır. Değeri 6 puandır, puan değeri ses turunun derinliğine ve uzunluğuna göre değişmektedir.

Biz değerlendirme kartındaki "indruk" denen kısımda, hakemin edindiği son izlenimleri bulacağız. Bu izlenimlerin içeriğinde, kuşun ötme şekli ve sırası ve notalarının anlaşılır, açık olması noktaları bulunur. Örneğin; Söz, düşük klasta bir orkestranın çaldığı bir Beethoven senfonisini dinlersiniz. Çaldıkları notalar şüphesiz aynı olup en iyi orkestrada aynı notaları aynı şekilde kullanmaktadır ancak ilkinde alacağınız ses rahatsız edici, bozuk, bir çok yerde kesilerek verilebilmektedir. Halbuki aynı parça Christopher Hogwood'un yönetimindeki bir orkestra tarafından çalınırsa çok açık anlaşılır ve zevkle dinlenen bir sunum olacaktır. Bu işte kanarya hakeminin bir Indruk denen değerlendirme kartındaki verdiği nota benzer, bir kimse onu performans olarak da tanımlayabilir. Buradaki notlarda, bir puan iyi, iki puan çok iyi ve üç puan ise emsalsiz olarak değerlendirmeyi gösterir. Eğer değerlendirme kartı mevcutsa bir erkek kanarya seçilirken yukarıdaki değerlendirmeler çok önemlidir.

Hollandalılar, kuşun ne kadar bir bülbül sesini andırdığını dikkate alarak bir bülbül aksanına kuş için azami 3 puan verirler. Hatırda tutulmalıdır ki, ne kadar çok onlara benzeyiş olursa o kadar o Kanarya daha iyi su kanaryasıdır. Bu puanlara ekler olursa o puanlar hesaplamada 3 ile çarpılmalıdır. Bunun niye böyle yapılmasının sebebi ilk defa bu kuşların hakem kontrolündeki değerlendirmelerinde, değerlendirilecek çok fazla su kanaryalarının bulunmamasındandır, o zaman 3 tane hakem bu işi yapmaya yetiyordu. Bu gün, birçok kuşlarla bu yarışma yapılmakta olu, bir hakem yalnızca değerlendirmeyi bir yarışma seçiminde yapmaktadır. Sonuçlarda mukayeseyi muhafaza edebilmek içinde 3 ile puanların çarpılması işlemi yapılmaktadır.

Buraya kadar, su kuşlarının ötüş turlarının analizini yapmış olduk. Biz burada bir seçme kartı olduğu ve sizin bir kuşu alırken karar vermeniz için bu kartın size yardım edeceğim farz ve tahayyül ettik. Buradaki soru : Eğer satın alacağınız kanaryanın karar vermede yardımcı olacak hakem kararı olmadığı zaman (veya, dolaylı, bir hakem) karar vermek için ne yapacaksınız ?Bu durumda aşağıdakileri yapmalısınız :

1. Malinuaların şarkışını iyice tetkik ettikten sonra satın alacağınız kuştan bireysel olarak dinleyiniz (ayrı bireysel bir kafeste olarak) Bunun için en iyi yer sizin evinizdir, olmazsa o zaman bütün gününüzü birkaç saatinizi satıcının dükkanında geçirmek zorunda kalırsınız. Bu su kanaryasını bir dükkanda iken satın almak pek tavsiye edilmez, çünkü, dükkanda kuş ötmeyebilir veya melodi okursa oradaki ortamdan tam ve doğru olarak değerlendirmesi yapılamaz. Eğer şakıdığını farz edersek, önce su turu (watertours) nü tamamlamasını ve daha sonra sarkışım beğenirseniz o zaman uzatmasına ve turları değişikliğin! arayınız. Şampiyonlar ötmeyi ve bunu yapmayı severler. Bununla beraber, ev hayvanlarının satıldığı pet-shops'larda, o sırada bir çok kişi değişik konularda konuşmakta iken ve içeri girip çıkarken yukarıda anlatılan şekilde yapmak çok zor olacaktır. Şarkı seçmek, dinlemek istiyorsan en iyisi, Ralph' ın su kanaryası intemet sayfasına girerek oradan l. kalite klokkende ve bir mükemmel su kanaryasının şarkısını dinleyebilirsiniz.2. Daha iyisi kuşları doğrudan yetiştiricisinden satın almaktır. Bunun için bu işte uzman olana danışılmalıdır. Satıcılardan hem Harzer, waterslager ve diğer cins kanaryaların hepsini birlikte yetiştirerek satan birisinden kanarya almak iyi bir seçim sayılmaz. Siz cinsini ayırarak seven saatlerce su ötüşü yapan su kanaryalarım yetiştiren birisinden kanarya satın almalısınız. Muhtemelen, en iyi erkek ve dişi kanaryaları belirli bir sonuç almak için (iyi su turları yaptırma) çalışıp bunu elde etmeyi uman bir satıcı olmalıdır. Bu satıcı muhtemelen genç erkek kanaryadan eğitime tabi tutan birisi olacak. Bu vasıfları olan bir satıcıdan kanarya alınırsa o zaman düşük kaliteli kanarya alınması önlenmiş olacaktır.Yirmi beş yıl önce, ilk defa bir dişi yeşil su kanaryası "waterslager" işittiğimde ve satın aldığımda aylarca çok ciddi çalışan bir kanarya yetiştiricisinin yanma giderek ziyarette, araştırmalarda bulunarak bu alışverişimde hata yapıp yapmadığımı anlamaya çalıştım ve daha sonra onun seçtiği en büyük şampiyonu dinlemek için çabaladım, onun anlattığı şampiyon, Belçikalı Kanarya yetiştirici Haegeman tarafından yetiştirilmiş bir 135 puanlık erkek kanarya idi. Bu kuş klok da 9 puana sahip bir kustu. Yıllar sonra. Ben Kanarya Hakem kursuna G. Leilevre ile birlikte devam ederken ona bu anlattığı kuşun hakem kartında imzası olup olmadığım sordum ve ayrıca Hollandaca yazılmış adı "Schoonste kloek" olan yazının ne olduğunu söylemesini rica ettim. Verdiği cevabında yalnızca 135 puan verdiğim, orada olan yazı "Schooneste Kloek’ın en iyi klok demek olduğunu bana söyledi, işte, su kanaryalarının gelmiş geçmiş en iyilerinden birinin hikayesini ondan Gustaff Lelievre'den dinlemiş ve bu en iyi hakem bu seçimi yapmış ve tespit etmiştir. Ama ne yazık ki bu anılan şampiyon Kanarya'dan istenildiği kadar istifade edilemedi çünkü ona uygun bir dişiler bulunamıyordu. Gördüğümüz gibi, ciddi bir kanarya yetiştiricisi size en iyi erkek kanaryasını satabilir ama en iyi dişilerini satmaz. Daha sonra, ben şahsen 1984 Belçikalı şampiyon kanaryaya sahip oldum, bu kanarya meşhur Gilbert Janssens tarafından yetiştirilmiş bir kustu (kartında yetiştiricisi olarak onun kızı Lucy'in adı yazılı idi). Şansızlığa bakın ki bu kuşta 3 yıl sonra öldü. Onun klokda 8 puanı bulunmaktaydı. Klok ötüşü o kadar derinden ve yavaş (slow) tonda idi ki dinlediğimde kulaklarıma inanamadım.

Onun ötüşü aşağıdaki gibi idi:

Bloooi- bloooi- bloooi

Bu kuşları satın almak için yetiştiricisinin kapısına kadar giderek epeyce miktarda istediği bir parayı vermek gerekmektedir, bu şekilde hareket etmezseniz satın almanız mümkün değildir.3. Su kuşlarının çıkışı çok açık kafes sistemi ile kuşların değerlendirmesini yapan çok ünlü Waterslager Association (Su Kuşu Toplum örgütü) olan KNNB'nin en ünlü su kuşu tüccarı olan Belçika’daki Omimondo'dan ithal etmek suretiyle satın alınması da mümkündür. Bu ithalatın yapılmasında, sağlık belgesi, kuşun havaalanında karantinada müşahedede tutulması ve diğer masraflar gibi bir çok sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli sorunda, bu satın alma işleminde belirli bir yetiştiriciden dişi kuşların satın alınmasının imkansız oluşudur.

Bu işi yapan bazı ciddi Hollandalı yetiştirici ve tüccarlar bulunmaktadır, detaylı bilgi için, Belçika" daki birliklerin yalnızca Hollanda'da vardır) adreslerim öğrenmek için internet web page'lerini (iki adet) bulabilirsiniz. Bunlar : NBV ve ANB Trujillo, T., Waterslager Canary, Finch and Canaryworld, Vol.2, No.2, 1996'da 1713 no. Bölümde Belçika'da Malines bölgesinde su turu ile şakıyan kanaryaların mevcut bulunduğunu kaydetmektedir.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hami bilen( bilen-hami-55hotmail.com ), 09.04.2011, 18:11 (UTC):
bu proğramı hazırladığınız için teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Sayın kanarya seven arkadaşımız bu sitenin ana sayfasında yorum yazabilirsin en alta bakarsan göreceksin hayırlı gezintiler...  
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=